Arazi Ges Uygulamaları

Güneş enerjisinin sadece kullanıldığı alana değil diğer tüm yerleşimlere aktarılabilecek kadar güçlü enerjinin üretildiği arazi güneş sistemleri ile yenilenebilir enerji üretmek mümkündür. Arazi GES ler, her arazi için uygun değildir. Arazi güneş sistemi kurulumu için verimli bir araziyi engellememek için verimsiz ve üretime elverişli olmayan araziler seçilir.

Günümüzde yoğun enerji ihtiyacına sahip olan birçok tüketim tesisi güneş enerjisini kullanarak enerji maliyetlerini önemli ölçüde düşürmeye başladı. Yoğun elektrik tüketen tesisler, Arazi GES projelerini uygulamaya alarak, %100 temiz ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olan güneşten elektrik üretiyor ve enerji ihtiyacını büyük ölçüde karşılayabiliyor.

Avantajları

 • Güneş sınırsız ve bedavadır.
 • Enerji maliyetlerinizi düşürür veya sıfıra indirir.
 • Temiz, çevreye ve canlılara zararsız, atık içermeyen enerjidir.
 • Modülerdir, taşınabilir ve ihtiyaç halinde sisteme ilaveler yapılabilir.
 • Elektriğinin üretildiği yerde tüketim imkanı sağlar.
 • Son kullanıcıların yakınına kuruldukları için iletim ve dağıtım cihaz gereksinimi azalır ve yerel elektrik hizmetinin güvenilirliği artar.
 • Elektrikte kaçak ve enerji iletim kayıpları en aza indirilerek, kaçak kullanım maliyetlerinden kurtulabilirsiniz.
 • İşletme ve bakım maliyetleri diğer sistemlere göre yok denecek kadar azdır.
 • Dağınık elektrik üretimi ve tüketimi sayesinde trafo merkezine yüklenilmez.
 • 40 yıl kullanım ömrü, 25 yıl üretici garantisi vardır.
 • Gereken enerji her yerde, her bölgede ve her mevsimde bulunabilir.
 • Pratik, kolay ve kısa sürede kurulum imkanı mevcuttur.

Uygulama Alanları

 • Çiftlikler
 • Siteler, oteller
 • Fabrikalar
 • Endüstriyel tesisler
 • Organize sanayi bölgeleri
 • Şehir merkezi ve kırsal alan 
 • Açık alan ve araziler 
 • Milli emlaktan kiralanmış araziler